علت پرش مانیتور لپ تاپ پس از اینکه از برق کشیده می شود، چیست؟


پاسخ ها

دلایل پرش صفحه مانیتور لپ تاپ پس از اینکه از برق کشیده می شود عبارتند از :

جهت جلوگیری از آسیب های بیشتر، پیشنهاد می شود لپ تاپ توسط تکنسین متخصص تعمیر لپ تاپ بررسی شود.

زود کمک

1400-12-08 15:50:16

پاسخ خود را بنویسید