R _

کج و شکسته شدن پایه سوکت CPU

پایه سوکت CPU کامپیوتر کج و شکسته شده است، آیا قابل تعمیر است؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/19-11:54

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

اگر در هنگام گذاشتن یا برداشتن CPU دقت لازم را نداشته باشید، امکان دارد که پایه‌های سوکت روی مادربورد کج یا شکسته شود. در حال حاضر سوکت آماده CPU موجود می‌باشد که اگر میزان آسیب دیدگی بالا باشد و پایه های سوکت قابل تعمیر نباشند، آخرین راه حل رفع مشکل تعویض پایه سوکت می‌باشد.

1400/10/19-12:11