ماشین ظرفشویی خاموش شده است، چه باید کرد؟


پاسخ ها

از دلایل خاموش شدن ناگهانی ماشین ظرفشویی میتوان به :

  • ایراد از فیوز حرارتی ظرفشویی
  • ایراد از درب ماشین ظرفشویی
  • ایراد از برد الکترونیکی ظرفشویی
  • ایراد از پمپ و موتور ظرفشویی
  • ایراد از فن ظرفشویی

اشاره کرد. با توجه به موارد ذکر شده تنها راه حل رفع مشکل، بررسی و کارشناسی ماشین ظرفشویی توسط تکنسین است.

زود کمک

1400-11-23 15:15:22

پاسخ خود را بنویسید