در صورت خراب شدن سوکت شارژ دسته کنسول، آیا دسته قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

اگر دسته بازی شما شارژ نمی شود یا چراغ لایت بار خاموش شده است، احتمالا سوکت شارژ دسته کنسول معیوب است و باید سوکت شارژ تعویض شود.

زود کمک

1400-11-27 15:51:05

پاسخ خود را بنویسید