ارور فرمت هارد به چه علت نشان داده می شود؟


پاسخ ها

زمانی که فایل سیستم آسیب ببیند، دستگاه به کاربر پیشنهاد می‌کند تا هارد خود را فرمت کند و به حالت اولیه بازگرداند. با فرمت کردن هارد، تمام اطلاعات ذخیره شده بر روی آن نیز از بین خواهد رفت. 

دلایل نشان دادن ارور فرمت هارد :
•  ایراد در فایل سیستم 
•  بد سکتور هارد

یکی از روش های ساده برای حل مشکل ارور فرمت هارد، اسکن دستگاه به وسیله آنتی ویروس است.

زود کمک

1400-11-18 15:04:48

پاسخ خود را بنویسید