علت شناسایی نشدن هارد توسط دستگاه، چیست؟


پاسخ ها

از دلایل عمده و اصلی عدم شناسایی هارد توسط دستگاه عبارت اند از :
1) بدسکتور شدن هارد
2) مشکل از کابل اتصال هارد
3) خراب شدن فیزیکی هارد
4) ویروسی شدن دستگاه از جمله هارد

اما دلیل اصلی و عمده سخت افزاری شناسایی نشدن هارد، نچرخیدن دیسک و روشن نشدن هارد که به دلیل نوسانات برق و وارد شدن ضربه به هارد است. با توجه به دلایل مختلف، بهتر است هارد توسط تکنسین بررسی شود.

زود کمک

1400-11-18 13:59:28

پاسخ خود را بنویسید