علت عمل نکردن پنل ماکروفر چیست؟


پاسخ ها

بررسی علت  کار نکردن صفحه کلید ماکروفر در مدل های دکمه ای :
کار نکردن صفحه کلید ماکروفر معمولا به دلیل گیر کردن شاسی، استفاده بیش از حد، کثیف شدن و خراب شدن برد اصلی سوئیچ اتفاق می افتد. 

بررسی علت کار نکردن پنل (لمسی) ماکروفر :

  • خراب شدن برد صفحه کلید لمسی
  • خراب شدن ترانس برد
  • خراب شدن بخشی از اتصالات فلت به برد

زود کمک

1400-11-24 16:49:39

پاسخ خود را بنویسید