علت روشن شدن خودکار لپ تاپ در چیست؟


پاسخ ها

ممکن است برخی درایورها یا برنامه ها باعث بوجود آمدن مشکل روشن شدن خودکار لپ تاپ شده باشند. وقتی لپ تاپ به حالت خاموشی وارد می شود ویندوز به تمام اجزای لپ تاپ یک سیگنال ارسال می کند تا وارد حالت خواب شوند. اما اگر درایورها خراب شده باشند ممکن است به این سیگنال پاسخ داده نشود و مانع از خاموش شدن لپ تاپ شود و یا از حالت خاموشی خارج شود و در نتیجه لپ تاپ مجدد روشن شود. البته مشکلات سخت افزاری هم میتواند دلیل بر روشن شدن خودکار لپ تاپ باشد مانند :

  • ایراد در پاور لپ تاپ
  • ایراد در برد لپ تاپ
  • اتصالی کردن قطعات درونی لپ تاپ

زود کمک

1400-11-28 12:12:33

پاسخ خود را بنویسید