علت کار کردن زیاد فن مک بوک چیست؟


پاسخ ها

از دلایل پر سر و صدا بودن و زیاد کار کردن فن مک بوک میتوان به :

  • مسدود شدن دریچه‌های فن مک بوک
  • استفاده بیش از حد از CPU مک بوک
  • عدم استفاده از آداپتور اصلی مک بوک
  • کثیف شدن و تجمع گرد و غبار در فن مک بوک
  • خراب شدن خود فن مک بوک

اشاره کرد. پیشنهاد می شود جهت بررسی و جلوگیری از آسیب های بیشتر، مک بوک توسط تکنسین بررسی شود.
 

زود کمک

1400-12-07 13:26:31

پاسخ خود را بنویسید