کولر گازی اسپلیت محیط را خنک نمی کند، علت چیست؟


پاسخ ها

در صورتی که به دنبال دلیل خنک نکردن کولر گازی اسپلیت هستید، نیاز است تا هر یک از اجزا و قطعات مختلف سیستم کولر گازی را بررسی کنید.

  • تنظیمات ترموستات اشتباه است.
  • سرویس نشدن به موقع کولر گازی
  • معیوب شدن و یا کثیف بودن کندانسور
  • کثیف شدن فیلتر هوا
  •  نشت گاز اسپلیت
  • معیوب شدن موتور یا کمپرسور اسپلیت
  • از کار افتادن فن یا موتور فن اسپلیت
  •  خرابی سنسور دما 

 با توجه به موارد ذکر شده، برای رفع مشکل توصیه می شود کولر گازی توسط تکنسین متخصص بررسی شود.

زود کمک

1400-11-27 11:53:08

پاسخ خود را بنویسید