علت نچرخیدن پره های اسپلیت در چیست؟


پاسخ ها

بررسی دلایل نچرخیدن پره های فن کولر گازی :

1) شل شدن یا خراب شدن بیرینگ ها یا یاتاقان های موتور فن 

2) ایراد در موتور فن گردشی

3) خراب شدن موتور فن عامل کلیدی در علت نچرخیدن پره های فن کولر گازی است.

4) خرابی برد

توصیه می شود جهت بررسی و رفع مشکل کولر گازی از یک تکنسین متخصص درخواست کنید.

زود کمک

1400-11-25 12:11:34

پاسخ خود را بنویسید