در حین استفاده کردن از ماشین ظرفشویی صداهای اضافی شنیده می شود، علت چیست؟


پاسخ ها

دلایل مختلفی می توانند باعث تولید صدای زیاد ماشین ظرفشویی شوند، که هر کدام یک به یک باید بررسی شوند.

دلایل عمده و اصلی صدای زیاد ماشین ظرفشویی :

  • زیاد شدن فشار آب به صورت ناگهانی
  • خراب شدن موتور ماشین ظرفشویی
  • خراب شدن پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی
  • بروز مشکل و خرابی در یاتاقان ماشین ظرفشویی
  • اختلال و خرابی بازوی آب پاش یا بازوی اسپری ماشین ظرفشویی

زود کمک

1400-11-23 16:28:41

پاسخ خود را بنویسید