علت سیاه شدن نصف تصویر تلویزیون چیست؟


پاسخ ها

از دلایل سیاه شدن نصف تصویر تلویزیون میتوان به :

  • سوختگی و مردگی پیکسل
  • خرابی پنل تلویزیون
  • خرابی بک لایت
  • و...

اشاره کرد. با توجه به موارد ذکر شده توصیه می شود تلویزیون توسط تکنسین تعمیر تلویزیون بررسی شود.

زود کمک

1401-01-20 14:33:53

پاسخ خود را بنویسید