هنگامی که کارت گرافیک لپ تاپ کار می کند، دستگاه داغ میشود، علت چیست؟


پاسخ ها

علت داغ شدن و گرمای بیش از حد کارت گرافیک در هنگام کار کردن :

  • استفاده بیش از حد از توان کارت گرافیک
  • سرویس و تمیز نکردن کارت گرافیک
  • خمیر سیلیکونی یا حرارتی کارت گرافیک فرسوده است
  • خراب شدن فن لپ تاپ

اگر گرم شدن بیش از حد کارت گرافیک باعث ایجاد مشکل برای شما شده است، توصیه می شود جهت بررسی و سرویس کردن کارت گرافیک لپ تاپ به یک مرکز تعمیراتی معتبر مراجعه کنید.

زود کمک

1400-12-05 10:17:05

پاسخ خود را بنویسید