کولر گازی اسپلیت بعد از چند ثانیه خاموش می شود، علت چیست؟


پاسخ ها

بررسی دلایل خاموش شدن ناگهانی کولر گازی :

  •  یکی از اصلی ترین دلایل خاموش شدن ناگهانی کولر گازی، انتخاب ناصحیح سایز و قدرت کولر گازی برای محیط کاربر می باشد.
  • نوسانات برق کشی
  • تنظیمات اشتباه ترموستات
  • کم بودن مقدار گاز کولر گازی
  • کثیف بودن کنداسور 
  • داغ شدن بیش از حد کولر گازی

می توانید با سرویس به موقع کولر گازی از مشکل خاموش شدن ناگهانی کولر گازی خود جلوگیری کنید.

زود کمک

1400-11-27 12:09:59

پاسخ خود را بنویسید