صدای تق تق هارد، نشانه دهنده چه ایرادی است؟


پاسخ ها

دلیل اصلی صدا دادن هارد اینترنال و اکسترنال معمولا مربوط به هد هارد دیسک است. البته این مشکل دلایل دیگر هم دارد مانند :
•     ضربه و افتادن هارد دیسک 
•     خراب شدن و یا ضعیف شدن یک یا چند هد 
•     خراب شدن برد رابط مانند رابط تبدیل SATA به USB
•     خراب شدن برد هارد دیسک
•     و…

زود کمک

1400-11-18 14:42:23

پاسخ خود را بنویسید