کولر گازی اسپلیت در اثر نوسان برق خاموش شده، برای رفع مشکل چه باید کرد؟


پاسخ ها

دلایل احتمالی خاموش شدن کولر گازی در اثر نوسانات برق :

1) سوختن برد الکترونیکی علت اصلی خاموش شدن کولر گازی در اثر نوسان برقی است.

2) سوختن کمپرسور 

3) سوختن یا نیم سوز شدن موتور فن

4) سوختن سنسور 

برای جلوگیری از خرابی در این گونه موارد از محافظ برق استفاده کنید و در صورت بروز چنین مشکلی، جهت بررسی میزان آسیب دیدگی کولر گازی و رفع مشکل از یک تکنسین متخصص کمک بخواهید.

زود کمک

1400-11-25 14:43:10

پاسخ خود را بنویسید