علت دیر شارژ شدن باتری دوربین چیست؟


پاسخ ها

از دلایل دیر شارژ شدن باتری دوربین میتوان به :

  • چک کردن اتصال به برق شارژر دوربین
  • بررسی سالم بودن پریز برق و تامین برق شارژر
  • بررسی چراغ های روی شارژر
  • تمیز کردن باتری و شارژر
  • آسیب دیدگی باتری و شارژر

اشاره کرد. توصیه ما بررسی دوربین توسط تکنسین تعمیر دوربین است.

زود کمک

1401-01-29 10:09:42

پاسخ خود را بنویسید