روی نمایشگر اخطار آمده است که که تا زمانی مشخص کنسول بازی از کار می افتد، علت چیست؟


پاسخ ها

منظور از اخطار از کار افتادن کنسول بازی، بن شدن کنسول ایکس باکس و پلی استیشن است. از جمله مواردی که موجب بن شدن کنسول کاربران خواهد شد، استفاده از بازی ها و اکانت های تقلبی است.

زود کمک

1400-11-16 16:05:57

پاسخ خود را بنویسید