علت اینکه پیام ...عدم سیگنال... روی تصویر تلویزیون نمایش داده می شود، چیست؟


پاسخ ها

بررسی مشکل سیگنال موجود نیست یا (No signal) در تلویزیون :

1) قطعی، پارگی و حتی فرسودگی در کابل متصل کننده آنتن به تلویزیون 

2) استفاده نکردن از پایه های ثابت و مستحکم

3) استفاده از بردهای الکترونیکی چاپی ضعیف و نامرغوب که وظیفه نگهداری کابل آنتن را دارد. 

4) دریافت هم زمان یک سیگنال از دو محل متفاوت است.

5) کابل و Set-Top Box را بررسی کنید. گیرنده تنظیم ممکن است در برخی موارد دلیل عدم وجود سیگنال باشد.

6) مشکلات کابل، درگاه HDMI در بیشتر موارد، دلیل ظاهر شدن مشکل عدم وجود سیگنال را می توان به کابل های چند رسانه ای با کیفیت بالا (HDMI) یا درگاه ها مشاهده کرد.

 

راه حل هایی برای رفع مشکل سیگنال نداشتن تلویزیون یا (No signal) :

•  انتخاب آنتن مناسب برای تلویزیون :
   انتخاب درست یک آنتن مناسب تلویزیون می تواند مشکل قطع شدن سیگنال تلویزیون را تا حد زیادی برطرف کند

•  متوقف کردن تداخلات سیگنال ها :
   وجود تمامی مانع ها بر چگونگی دریافت سیگنال و همچنین سیگنال نداشتن تلویزیون تاثیر گذار است.

•  تنظیم ارتفاع آنتن

•  تقویت کننده های آنتن ها (آمپلی فایر ها یا بوسترها) 

زود کمک

1400-11-06 12:35:49

پاسخ خود را بنویسید