تایمر ماشین لباسشویی خراب شده است، برای رفع مشکل چه باید کرد؟


پاسخ ها

عوامل مختلفی می تواند باعث از کار افتادن تایمر شوند. خرابی قطعات داخلی یا حتی جا به جا کردن ماشین لباسشویی و ضربه خوردن به تایمر می توانند باعث ایجاد خرابی تایمر شوند. بنابراین اگر در عملکرد تایمر ماشین لباسشویی خود اختلالی مشاهده کردید، باید به فکر تعویض و تعمیر تایمر لباسشویی باشید.

زود کمک

1400-11-21 09:18:57

پاسخ خود را بنویسید