علت چاپ خطوط سیاه بر روی برگه در حین پرینت گرفتن، چیست؟


پاسخ ها

آلودگی داخل دستگاه پرینتر و قسمت های مکانیسم پرینت در اثر گرد و غبار و یا آسیب های وارد شده به آنها از طریق ریز زباله ها مثل سوزن کاغذ، اصلی ترین دلایل خطوط سیاه در پرینت هستند. در صورتی که با مشکل راه راه شدن در حین پرینت گرفتن مواجه شدید، اولین قدم برای رفع مشکل، تمیز کردن پرینتر است.

زود کمک

1400-10-25 10:00:50

پاسخ خود را بنویسید