R _

نفوذ آب به مادربرد کامپیوتر

در صورت اینکه آب به مادربرد کیس نفوذ کرده باشد، آیا قابل بررسی و تعمیر است؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/19-13:57

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

خرابی مادربرد مشکل بزرگ و مهمی است که می تواند کامپیوتر را به مرگ نزدیک یا حتی منتهی کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که خرابی هایی که در مادربرد رخ می دهد، نشانه این است که کاربر باید خود را برای خرید یک دستگاه جدید آماده کند. در صورت رخ دادن مشکل در مادربرد اولین کاری که باید انجام دهید، بررسی قطعات مادربرد است. با بررسی قطعات مادربرد شما متوجه خواهید شد که قطعات مادربرد سالم هستند یا خیر. در صورت نیاز به تعمیر مادربرد باید به یک مرکز تعمیراتی معتبر مراجعه کنید.

 

1400/10/19-14:11