علت افتادن سایه بر روی تصویر مانیتور، چیست؟


پاسخ ها

ممکن است قسمتی از مانیتور تیره‌تر از بقیه قسمت‌ها دیده شود. قسمت تیره می تواند از گوشه‌های مانیتور شروع شده و تا مرکز ادامه پیدا کند. اولین دلیل اصلی که برای سایه انداختن مانیتور به ذهن می‌رسد، سوختن لامپ تصویر مانیتور است. 

راه حل مشکل سایه انداختن مانیتور :

1) کابل‌ها را خوب چک کنید :
کابل ها نقش مهمی در وضوح تصویر دارند. اگر کابل‌ها به هر نحوی خراب باشند، ممکن است تصویر را سایه‌دار و محو کنند. 

2) پورت کابل را چک کنید :
ممکن است مشکل از پورت کابل باشد، متاسفانه در این صورت پورت باید تعویض شود.

3)مانیتور را ریست کنید :
اگر عکس‌ها یا متنی که در تصویر مانیتور نشان داده می‌شود، محو یا مخدوش شده است ممکن است مانیتور شما مشکل تنظیمات داشته باشد.

بعد از انجام تمام این راه‌حل‌ها، اگر همچنان سایه‌ها از روی صفحه مانیتور شما کنار نرفته بودند، بهتر است مانیتور را برای تعویض لامپ‌های تصویر به دست یک تعمیرکار بسپارید.

زود کمک

1400-11-09 14:28:09

پاسخ خود را بنویسید