R _

خرابی دکمه پاور مودم

دکمه پاور مودم خراب شده و آمپرکشی هم دارد، آیا قابل تعمیر هست؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/20-13:56

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

ممکن است که مودم خود را مدام و هر روز پشت سر هم و روزی چند بار خاموش و روشن کنید. به همین دلیل دکمه خاموش و روشن یا پاور مودم به دلایلی مختلفی آسیب می بیند.

تعمیر دکمه پاور مودم باید در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین بررسی و تعمیر و یا تعویض شود.

1400/10/20-14:00