ماکروفر اتصالی پیدا کرده، برای رفع مشکل چه باید کرد؟


پاسخ ها

با وجود اینکه ماکروفر به گرم شدن سریع مواد غذایی کمک می‌کند اما در اثر استفاده مداوم دچار مشکلات متعددی مانند جرقه زدن یا اتصالی کردن، دود کردن و… می‌شود. در این زمان ماکروفر را از برق خارج کنید و  جهت انجام عیب یابی و تعمیر ماکروفر با یک مرکز تعمیراتی معتبر تماس حاصل بفرمایید.

زود کمک

1400-11-24 14:39:34

پاسخ خود را بنویسید