در صورت سوختن و یا خراب شدن کارت صدای لپ تاپ، آیا قابل تعمیر است؟ یا باید تعویض شود؟


پاسخ ها

خراب شدن و یا سوختن کارت صدا در لپ تاپ باعث می شود هیچ صدایی از دستگاه پخش نشود. به همین دلیل توصیه می شود جهت عیب یابی به یک تکنسین تعمیرات لپ تاپ مراجعه کرده تا پس از بررسی به تعمیرات کارت صدای لپ تاپ بپردازد. در صورتی که امکان تعمیر کارت صدا وجود نداشته باشد، تعویض آن توسط تکنسین توصیه می شود.

زود کمک

1400-12-08 12:38:56

پاسخ خود را بنویسید