سریال IMEI گوشی پریده است، چه باید کرد؟


پاسخ ها

سریال یا شناسه IMEI گوشی برای هر موبایلی شخصی بوده و در صورت از بین رفتن یا پریدن از گوشی، منجر به عدم سرویس دهی یا آنتن دهی گوشی می شود. دلیل از بین رفتن آن می تواند مشکلات نرم افزاری یا نصب فلش رام جدید روی گوشی باشد. با توجه به پیشرفت تکنولوژی در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری گوشی و توسعه برنامه ها و اپلیکیشن های مختلف به منظور بازیابی و بازسازی اطلاعات گوشی، باکس های آماده لایسنس دار متناسب با برندهای مختلف تلفن همراه طراحی شده است که در نتیجه میتوان اقدام به بازیابی سریال IMEI گوشی کرد.

زود کمک

1400-10-29 13:11:26

پاسخ خود را بنویسید