نحوه باز کردن قفل گوشی موبایل در صورت فراموش کردن چگونه است؟


پاسخ ها

یکی از راهکارهای موثر و کار آمد که با آن می توان قفل گوشی فراموش شده را حذف و باز کرد، فلش کردن موبایل می باشد. فلش کردن روشی ساده است که زمان کوتاهی هم از شما میگیرد و قابلیت حل مشکلات مختلف گوشی از جمله هنگ کردن و یا باز کردن قفل را دارد. پس از انجام فلش، اطلاعات موجود در موبایل پاک می گردد. البته اطلاعات پاک شده با ریکاوری موبایل قابل بازیابی می باشد.

زود کمک

1400-12-09 13:52:13

پاسخ خود را بنویسید