هارد خاموش شده و روشن نمی شود، دلیل چیست؟


پاسخ ها

یکی از اصلی‌ترین دلایل خراب شدن هارد، ضربه است. به دلیل مکانیکی بودن هد هارد، در زمان استفاده، نباید ضربه یا تکان شدیدی به هارد وارد شود. در غیر اینصورت، هارد خاموش شده و از کار می افتد. البته از کار افتادن هارد دلایل دیگری هم دارد مانند :

  • قطع شدن ناگهانی برق یا نوسانات برق
  • استفاده بیش از حد از هارد و عدم استفاده صحیح از آن

 

زود کمک

1400-11-19 11:09:22

پاسخ خود را بنویسید