نمیتوان هیچ گونه اطلاعاتی را روی هارد ذخیره کرد، علت چیست؟


پاسخ ها

بیشترین مشکلی که کاربران هارد را گرفتار می کند افت شدید و کند شدن هارد می باشد که شایع ترین علامت آن ذخیره نشدن اطلاعات روی هارد می باشد. ذخیره نشدن اطلاعات هارد بیشتر به دلیل ایرادات فریموری و وجود بدسکتور در هارد صورت می گیرد که برای عیب یابی و رفع آن نیاز به یک مرکز تعمیراتی معتبر در این زمینه می باشد.

 

 

زود کمک

1400-11-19 10:28:03

پاسخ خود را بنویسید