علت خط سبز رنگ روی صفحه لپ تاپ چیست؟


پاسخ ها

خط سبز رنگ روی صفحه لپ تاپ یکی از شایع ترین مشکلات ایجاد شده در انواع لپ تاپ ها است که می تواند به دلایل نرم افزاری و سخت افزاری رخ دهد. نمایشگر لپ تاپ یکی از حساس ترین قسمت ها در این دستگاه ها محسوب میشود و موارد خارجی و داخلی متعددی می توانند باعث بروز مشکل خط سبز رنگ روی نمایشگر لپ تاپ شوند. 

در کل می توان ریشه بروز مشکل خط سبز رنگ روی صفحه لپ تاپ را هم در مواردی مانند :

  • ضربه به مانیتور لپ تاپ
  • وارد آمدن فشار به صفحه نمایش لپ تاپ
  • نفوذ آب و رطوبت به درون لپ تاپ
  • بروز نبودن درایورها و یا به درستی نصب نشده اند
  • خراب شدن کارت گرافیک لپ تاپ
  • وجود خطا و خرابی در پردازنده گرافیک
  • وجود مشکل یا خرابی در فلت لپ تاپ 

اگر دلیل خط سبز رنگ روی صفحه لپ تاپ چه از نوع سخت افزاری و چه از نوع نرم افزاری باشد، توصیه می شود لپ تاپ توسط تکنسین متخصص بررسی شود.

زود کمک

1400-12-07 09:32:28

پاسخ خود را بنویسید