R _

معنی پیغام check tel line تلفن

معنی پیغام check tel line روی صفحه نمایشگر تلفن ثابت چیست؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/15-11:15

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

زمانی که پیغام بررسی خط تلفن در گوشی تلفن ظاهر می شود، باید تلفن را عیب یابی و بررسی کرد. ممکن است ایراد از خود تلفن ثابت و یا خط تلفن باشد. برای مثال ممکن است خط از مبدا، یعنی مخابرات قطع شده باشد. احتمال خرابی پریز یا دوشاخه یا سوکت هم وجود دارد. خرابی سیم و یا مدار تلفن هم دلایل دیگری هستند که در هنگام نمایش پیغام check tel line در تلفن ثابت باید بررسی شوند.

1400/10/15-11:22