علت پایین بودن مکش جاروبرقی چیست؟


پاسخ ها

کم شدن مکش جاروبرقی به عوامل زیادی بستگی دارد مانند :
1) کثیف شدن و پر بودن مخزن یا کیسه جاروبرقی :
یکی از دلایلی که باعث کم شدن مکش جاروبرقی می‌شود، کثیف بودن فیلتر و پر بودن کیسه جاروبرقی است. 

2) خراب شدن موتور جاروبرقی :
خراب شدن موتور جاروبرقی از دیگر عوامل کاهش مکش است. اگر صدای موتور غیر عادی است و در حین استفاده روشن و خاموش می‌شود و یا بوی سوختگی از موتور خارج می‌شود، موتور جاروبرقی آسیب دیده است.

3) گیر کردن آشغال در شلنگ یا لوله جاروبرقی :
یکی از دلایل کم شدن مکش جاروبرقی می‌تواند مسدود شدن لوله جاروبرقی باشد. فقط مسدود شدن نیست که برای لوله‌های جاروبرقی اتفاق می افتد، بلکه لوله جاروبرقی می‌تواند سوراخ هم باشد.

زود کمک

1400-11-19 13:38:31

پاسخ خود را بنویسید