قفل Mi اکانت یکبار باز شده، و بعد مجدد برگشته است. علت چیست؟


پاسخ ها

به دلیل اینکه از روش روت کردن گوشی، قفل می اکانت برداشته شده است که روش درستی برای برداشتن قفل Mi اکانت نیست، باید حتما از طریق سرور قفل برداشته شود. به عبارت ساده تر اطلاعات می اکانت در حافظه CPU ذخیره می گردد و  تنها راه حل حذف و برداشتن می اکانت شیائومی از روی CPU از طریق خود شرکت شیائومی می باشد که تحت سرور انجام می گردد.

زود کمک

1400-10-27 12:15:04

پاسخ خود را بنویسید