علت کار نکردن کلید بک اسپیس صفحه کلید لپ تاپ چیست؟


پاسخ ها

یکی از مشکلاتی که ممکن است کاربران در کار با لپ تاپ مواجه شوند این است که کیبورد آنها کار نکند و به دلایل مختلفی صفحه کلید لپ تاپ به طور ناگهانی از کار بیافتد. این یک مشکل رایج نیست اما گاهی اتفاق می افتد که یکی از کلیدها مانند بک اسپیس و یا کلیه دکمه های کیبورد لپ تاپ از کار بیفتند. در بیشتر موارد به دلیل کثیف شدن و تجمع گرد و غبار و یا دیگر آلودگی هایی که در طول زمان روی و در زیر کیبورد می نشیند موجب عمل نکردن درست کیبورد می شوند. برای رفع مشکل در قدم اول باید کیبورد لپ تاپ سرویس شود، اما اگر دلیل از کار افتادن کلید های کیبورد لپ تاپ سخت افزاری باشد باید جهت تعمیر و یا تعویض کیبورد لپ تاپ اقدام کرد.

زود کمک

1400-12-08 10:38:29

پاسخ خود را بنویسید