کمپرسور اسپلیت خراب شده، برای رفع مشکل چه باید کرد؟


پاسخ ها

علت نرفتن کولر گازی روی موتور می‌تواند دلیل بر خراب شدن کمپرسور باشد. از این جهت که کمپرسور یا موتور کولر گازی قطعه ای غیر قابل تعمیر است و در صورت خراب شدن باید حتما تعویض شود.

زود کمک

1400-11-25 16:16:08

پاسخ خود را بنویسید