پس از رونمایی از ویندوز 11 ، مایکروسافت لیستی از  پردازنده های سازگار با ویندوز 11 را نیز منتشر کرد اما این لیست کمی ناامید کننده است زیرا ویندوز 11 با بسیاری از کامپیوترهای قدیمی سازگار نیست.

به کمک ابزار جدیدی به نام PC Health Check که مایکروسافت معرفی کرده، می توان بررسی کرد که آیا سخت افزار سیستم شما با نسخه بعدی ویندوز سازگار است یا خیر و علاوه بر این دلیل ناسازگار بودن سیستم با ویندوز 11 را نیز نشان می دهد.

ابزار PC Health Check را می توان از صفحه ا‌ی که مخصوص ویندوز ۱۱ در سایت مایکروسافت است را دانلود کرد. اما اگر نتوانستید این نرم افزار را دانلود و یا روی سیستم خود نصب کنید، نگران نباشید زیرا در ادامه مطلب، لیستی از پردازنده های سازگار با ویندوز 11 برای شما همراهان همیشگی زودکمک ارائه شده است.

 

 پردازنده های سازگار با ویندوز 11

 


پردازنده های اینتل سازگار با ویندوز 11

تراشه های Intel Core جزء مهمی در بسیاری از لپ تاپ ها یا کامپیوترهای ویندوزی است که متأسفانه بسیاری از این سیستم ها توسط ویندوز 11 کنار گذاشته می شوند، زیرا برای نصب ویندوز 11 به حداقل پردازنده های Intel 8th Gen روی سیستم نیاز دارند.

در زیر لیستی از تمام پردازنده های اینتل که توسط ویندوز 11 پشتیبانی شده است، آورده شده است اما توجه کنید که تمامی پردازنده های Intel Core که شامل 7th Gen می شوند ممکن است با ویندوز 11 سازگار نباشند.

 

 

برند

نسل یا خانواده

مدل

        Intel®         

           Atom®            

          0x6200FE          

Intel®

Atom®

x6211E

Intel®

Atom®

x6212RE

Intel®

Atom®

x6413E

Intel®

Atom®

x6414RE

Intel®

Atom®

x6425E

Intel®

Atom®

x6425RE

Intel®

Atom®

x6427FE

Intel®

Celeron®

G4900

Intel®

Celeron®

G4900T

Intel®

Celeron®

G4920

Intel®

Celeron®

G4930

Intel®

Celeron®

G4930E

Intel®

Celeron®

G4930T

Intel®

Celeron®

G4932E

Intel®

Celeron®

G4950

Intel®

Celeron®

J4005

Intel®

Celeron®

J4105

Intel®

Celeron®

J4115

Intel®

Celeron®

N4000

Intel®

Celeron®

N4100

Intel®

Celeron®

3867U

Intel®

Celeron®

4205U

Intel®

Celeron®

4305U

Intel®

Celeron®

4305UE

Intel®

Celeron®

J4025

Intel®

Celeron®

J4125

Intel®

Celeron®

N4020

Intel®

Celeron®

N4120

Intel®

Celeron®

5205U

Intel®

Celeron®

5305U

Intel®

Celeron®

G5900

Intel®

Celeron®

G5900E

Intel®

Celeron®

G5900T

Intel®

Celeron®

G5900TE

Intel®

Celeron®

G5905

Intel®

Celeron®

G5905T

Intel®

Celeron®

G5920

Intel®

Celeron®

G5925

Intel®

Celeron®

J6412

Intel®

Celeron®

J6413

Intel®

Celeron®

N6210

Intel®

Celeron®

N6211

Intel®

Celeron®

N4500

Intel®

Celeron®

N4505

Intel®

Celeron®

N5100

Intel®

Celeron®

N5105

Intel®

Celeron®

6305

Intel®

Celeron®

6305E

Intel®

Core™

i5-10210Y

Intel®

Core™

i5-10310Y

Intel®

Core™

i5-8200Y

Intel®

Core™

i5-8210Y

Intel®

Core™

i5-8310Y

Intel®

Core™

i7-10510Y

Intel®

Core™

i7-8500Y

Intel®

Core™

m3-8100Y

Intel®

Core™

i3-8100

Intel®

Core™

i3-8100B

Intel®

Core™

i3-8100H

Intel®

Core™

i3-8100T

Intel®

Core™

i3-8109U

Intel®

Core™

i3-8140U

Intel®

Core™

i3-8300

Intel®

Core™

i3-8300T

Intel®

Core™

i3-8350K

Intel®

Core™

i5+8400

Intel®

Core™

i5+8500

Intel®

Core™

i5-8257U

Intel®

Core™

i5-8259U

Intel®

Core™

i5-8260U

Intel®

Core™

i5-8269U

Intel®

Core™

i5-8279U

Intel®

Core™

i5-8300H

Intel®

Core™

i5-8400

Intel®

Core™

i5-8400B

Intel®

Core™

i5-8400H

Intel®

Core™

i5-8400T

Intel®

Core™

i5-8500

Intel®

Core™

i5-8500B

Intel®

Core™

i5-8500T

Intel®

Core™

i5-8600

Intel®

Core™

i5-8600K

Intel®

Core™

i5-8600T

Intel®

Core™

i7-8086K

Intel®

Core™

i7-8557U

Intel®

Core™

i7-8559U

Intel®

Core™

i7-8569U

Intel®

Core™

i7-8700

Intel®

Core™

i7-8700B

Intel®

Core™

i7-8700K

Intel®

Core™

i7-8700T

Intel®

Core™

i7-8750H

Intel®

Core™

i7-8850H

Intel®

Core™

i3-8130U

Intel®

Core™

i5-8250U

Intel®

Core™

i5-8350U

Intel®

Core™

i7-8550U

Intel®

Core™

i7-8650U

Intel®

Core™

i3-8145U

Intel®

Core™

i3-8145UE

Intel®

Core™

i5-8265U

Intel®

Core™

i5-8365U

Intel®

Core™

i5-8365UE

Intel®

Core™

i7-8565U

Intel®

Core™

i7-8665U

Intel®

Core™

i7-8665UE

Intel®

Core™

i3-9100

Intel®

Core™

i3-9100E

Intel®

Core™

i3-9100F

Intel®

Core™

i3-9100HL

Intel®

Core™

i3-9100T

Intel®

Core™

i3-9100TE

Intel®

Core™

i3-9300

Intel®

Core™

i3-9300T

Intel®

Core™

i3-9320

Intel®

Core™

i3-9350K

Intel®

Core™

i3-9350KF

Intel®

Core™

i5-9300H

Intel®

Core™

i5-9300HF

Intel®

Core™

i5-9400

Intel®

Core™

i5-9400F

Intel®

Core™

i5-9400H

Intel®

Core™

i5-9400T

Intel®

Core™

i5-9500

Intel®

Core™

i5-9500E

Intel®

Core™

i5-9500F

Intel®

Core™

i5-9500T

Intel®

Core™

i5-9500TE

Intel®

Core™

i5-9600

Intel®

Core™

i5-9600K

Intel®

Core™

i5-9600KF

Intel®

Core™

i5-9600T

Intel®

Core™

i7-9700

Intel®

Core™

i7-9700E

Intel®

Core™

i7-9700F

Intel®

Core™

i7-9700K

Intel®

Core™

i7-9700KF

Intel®

Core™

i7-9700T

Intel®

Core™

i7-9700TE

Intel®

Core™

i7-9750H

Intel®

Core™

i7-9750HF

Intel®

Core™

i7-9850H

Intel®

Core™

i7-9850HE

Intel®

Core™

i7-9850HL

Intel®

Core™

i9-8950HK

Intel®

Core™

i9-9880H

Intel®

Core™

i9-9900

Intel®

Core™

i9-9900K

Intel®

Core™

i9-9900KF

Intel®

Core™

i9-9900KS

Intel®

Core™

i9-9900T

Intel®

Core™

i9-9980HK

Intel®

Core™

i3-10100Y

Intel®

Core™

i3-10110Y

Intel®

Core™

i9-10900X

Intel®

Core™

i9-10920X

Intel®

Core™

i9-10940X

Intel®

Core™

i9-10980XE

Intel®

Core™

i3-10100

Intel®

Core™

i3-10100E

Intel®

Core™

i3-10100F

Intel®

Core™

i3-10100T

Intel®

Core™

i3-10100TE

Intel®

Core™

i3-10105

Intel®

Core™

i3-10105F

Intel®

Core™

i3-10105T

Intel®

Core™

i3-10110U

Intel®

Core™

i3-10300

Intel®

Core™

i3-10300T

Intel®

Core™

i3-10305

Intel®

Core™

i3-10305T

Intel®

Core™

i3-10320

Intel®

Core™

i3-10325

Intel®

Core™

i5-10200H

Intel®

Core™

i5-10210U

Intel®

Core™

i5-10300H

Intel®

Core™

i5-10310U

Intel®

Core™

i5-10400

Intel®

Core™

i5-10400F

Intel®

Core™

i5-10400H

Intel®

Core™

i5-10400T

Intel®

Core™

i5-10500

Intel®

Core™

i5-10500E

Intel®

Core™

i5-10500H

Intel®

Core™

i5-10500T

Intel®

Core™

i5-10500TE

Intel®

Core™

i5-10600

Intel®

Core™

i5-10600K

Intel®

Core™

i5-10600KF

Intel®

Core™

i5-10600T

Intel®

Core™

i7-10510U

Intel®

Core™

i7-10610U

Intel®

Core™

i7-10700

Intel®

Core™

i7-10700E

Intel®

Core™

i7-10700F

Intel®

Core™

i7-10700K

Intel®

Core™

i7-10700KF

Intel®

Core™

i7-10700T

Intel®

Core™

i7-10700TE

Intel®

Core™

i7-10710U

Intel®

Core™

i7-10750H

Intel®

Core™

i7-10810U

Intel®

Core™

i7-10850H

Intel®

Core™

i7-10870H

Intel®

Core™

i7-10875H

Intel®

Core™

i9-10850K

Intel®

Core™

i9-10885H

Intel®

Core™

i9-10900

Intel®

Core™

i9-10900E

Intel®

Core™

i9-10900F

Intel®

Core™

i9-10900K

Intel®

Core™

i9-10900KF

Intel®

Core™

i9-10900T

Intel®

Core™

i9-10900TE

Intel®

Core™

i9-10980HK

Intel®

Core™

i3-1000G1

Intel®

Core™

i3-1000G4

Intel®

Core™

i3-1005G1

Intel®

Core™

i5-1030G4

Intel®

Core™

i5-1030G7

Intel®

Core™

i5-1035G1

Intel®

Core™

i5-1035G4

Intel®

Core™

i5-1035G7

Intel®

Core™

i5-1038NG7

Intel®

Core™

i7-1060G7

Intel®

Core™

i7-1065G7

Intel®

Core™

i7-1068NG7

Intel®

Core™

i3-L13G4

Intel®

Core™

i5-L16G7

Intel®

Core™

i5-11400

Intel®

Core™

i5-11400F

Intel®

Core™

i5-11400T

Intel®

Core™

i5-11500

Intel®

Core™

i5-11500T

Intel®

Core™

i5-11600

Intel®

Core™

i5-11600K

Intel®

Core™

i5-11600KF

Intel®

Core™

i5-11600T

Intel®

Core™

i7-11700

Intel®

Core™

i7-11700F

Intel®

Core™

i7-11700K

Intel®

Core™

i7-11700KF

Intel®

Core™

i7-11700T

Intel®

Core™

i9-11900

Intel®

Core™

i9-11900F

Intel®

Core™

i9-11900K

Intel®

Core™

i9-11900KF

Intel®

Core™

i9-11900T

Intel®

Core™

i3-1110G4

Intel®

Core™

i3-1115G4

Intel®

Core™

i3-1115G4E

Intel®

Core™

i3-1115GRE

Intel®

Core™

i3-1120G4

Intel®

Core™

i3-1125G4

Intel®

Core™

i5-11300H

Intel®

Core™

i5-1130G7

Intel®

Core™

i5-1135G7

Intel®

Core™

i5-1135G7

Intel®

Core™

i5-1140G7

Intel®

Core™

i5-1145G7

Intel®

Core™

i5-1145G7E

Intel®

Core™

i5-1145GRE

Intel®

Core™

i7-11370H

Intel®

Core™

i7-11375H

Intel®

Core™

i7-1160G7

Intel®

Core™

i7-1165G7

Intel®

Core™

i7-1165G7

Intel®

Core™

i7-1180G7

Intel®

Core™

i7-1185G7

Intel®

Core™

i7-1185G7E

Intel®

Core™

i7-1185GRE

Intel®

Pentium®

Gold 4425Y

Intel®

Pentium®

Gold 6500Y

Intel®

Pentium®

Gold G5400

Intel®

Pentium®

Gold G5400T

Intel®

Pentium®

Gold G5420

Intel®

Pentium®

Gold G5420T

Intel®

Pentium®

Gold G5500

Intel®

Pentium®

Gold G5500T

Intel®

Pentium®

Gold G5600

Intel®

Pentium®

Gold G5600T

Intel®

Pentium®

Gold G5620

Intel®

Pentium®

Silver J5005

Intel®

Pentium®

Silver N5000

Intel®

Pentium®

Gold 4417U

Intel®

Pentium®

Gold 5405U

Intel®

Pentium®

Silver J5040

Intel®

Pentium®

Silver N5030

Intel®

Pentium®

Gold 6405U

Intel®

Pentium®

Gold G6400

Intel®

Pentium®

Gold G6400E

Intel®

Pentium®

Gold G6400T

Intel®

Pentium®

Gold G6400TE

Intel®

Pentium®

Gold G6405

Intel®

Pentium®

Gold G6405T

Intel®

Pentium®

Gold G6500

Intel®

Pentium®

Gold G6500T

Intel®

Pentium®

Gold G6505

Intel®

Pentium®

Gold G6505T

Intel®

Pentium®

Gold G6600

Intel®

Pentium®

Gold G6605

Intel®

Pentium®

6805

Intel®

Pentium®

J6426

Intel®

Pentium®

N6415

Intel®

Pentium®

Silver N6000

Intel®

Pentium®

Silver N6005

Intel®

Pentium®

Gold 7505

Intel®

Xeon®

Bronze 3104

Intel®

Xeon®

Bronze 3106

Intel®

Xeon®

Gold 5115

Intel®

Xeon®

Gold 5118

Intel®

Xeon®

Gold 5119T

Intel®

Xeon®

Gold 5120

Intel®

Xeon®

Gold 5120T

Intel®

Xeon®

Gold 5122

Intel®

Xeon®

Gold 6126

Intel®

Xeon®

Gold 6126F

Intel®

Xeon®

Gold 6126T

Intel®

Xeon®

Gold 6128

Intel®

Xeon®

Gold 6130

Intel®

Xeon®

Gold 6130F

Intel®

Xeon®

Gold 6130T

Intel®

Xeon®

Gold 6132

Intel®

Xeon®

Gold 6134

Intel®

Xeon®

Gold 6136

Intel®

Xeon®

Gold 6138

Intel®

Xeon®

Gold 6138F

Intel®

Xeon®

Gold 6138P

Intel®

Xeon®

Gold 6138T

Intel®

Xeon®

Gold 6140

Intel®

Xeon®

Gold 6142

Intel®

Xeon®

Gold 6142F

Intel®

Xeon®

Gold 6144

Intel®

Xeon®

Gold 6146

Intel®

Xeon®

Gold 6148

Intel®

Xeon®

Gold 6148F

Intel®

Xeon®

Gold 6150

Intel®

Xeon®

Gold 6152

Intel®

Xeon®

Gold 6154

Intel®

Xeon®

Platinum 8153

Intel®

Xeon®

Platinum 8156

Intel®

Xeon®

Platinum 8158

Intel®

Xeon®

Platinum 8160

Intel®

Xeon®

Platinum 8160F

Intel®

Xeon®

Platinum 8160T

Intel®

Xeon®

Platinum 8164

Intel®

Xeon®

Platinum 8168

Intel®

Xeon®

Platinum 8170

Intel®

Xeon®

Platinum 8176

Intel®

Xeon®

Platinum 8176F

Intel®

Xeon®

Platinum 8180

Intel®

Xeon®

Silver 4108

Intel®

Xeon®

Silver 4109T

Intel®

Xeon®

Silver 4110

Intel®

Xeon®

Silver 4112

Intel®

Xeon®

Silver 4114

Intel®

Xeon®

Silver 4114T

Intel®

Xeon®

Silver 4116

Intel®

Xeon®

Silver 4116T

Intel®

Xeon®

E-2124

Intel®

Xeon®

E-2124G

Intel®

Xeon®

E-2126G

Intel®

Xeon®

E-2134

Intel®

Xeon®

E-2136

Intel®

Xeon®

E-2144G

Intel®

Xeon®

E-2146G

Intel®

Xeon®

E-2174G

Intel®

Xeon®

E-2176G

Intel®

Xeon®

E-2176M

Intel®

Xeon®

E-2186G

Intel®

Xeon®

E-2186M

Intel®

Xeon®

E-2224

Intel®

Xeon®

E-2224G

Intel®

Xeon®

E-2226G

Intel®

Xeon®

E-2226GE

Intel®

Xeon®

E-2234

Intel®

Xeon®

E-2236

Intel®

Xeon®

E-2244G

Intel®

Xeon®

E-2246G

Intel®

Xeon®

E-2254ME

Intel®

Xeon®

E-2254ML

Intel®

Xeon®

E-2274G

Intel®

Xeon®

E-2276G

Intel®

Xeon®

E-2276M

Intel®

Xeon®

E-2276ME

Intel®

Xeon®

E-2276ML

Intel®

Xeon®

E-2278G

Intel®

Xeon®

E-2278GE

Intel®

Xeon®

E-2278GEL

Intel®

Xeon®

E-2286G

Intel®

Xeon®

E-2286M

Intel®

Xeon®

E-2288G

Intel®

Xeon®

Bronze 3204

Intel®

Xeon®

Bronze 3206R

Intel®

Xeon®

Gold 5215

Intel®

Xeon®

Gold 5215L

Intel®

Xeon®

Gold 5217

Intel®

Xeon®

Gold 5218B

Intel®

Xeon®

Gold 5218N

Intel®

Xeon®

Gold 5218R

Intel®

Xeon®

Gold 5218T

Intel®

Xeon®

Gold 5220

Intel®

Xeon®

Gold 5220R

Intel®

Xeon®

Gold 5220S

Intel®

Xeon®

Gold 5220T

Intel®

Xeon®

Gold 5222

Intel®

Xeon®

Gold 6208U

Intel®

Xeon®

Gold 6209U

Intel®

Xeon®

Gold 6210U

Intel®

Xeon®

Gold 6212U

Intel®

Xeon®

Gold 6222V

Intel®

Xeon®

Gold 6226

Intel®

Xeon®

Gold 6226R

Intel®

Xeon®

Gold 6230

Intel®

Xeon®

Gold 6230N

Intel®

Xeon®

Gold 6230R

Intel®

Xeon®

Gold 6230T

Intel®

Xeon®

Gold 6238

Intel®

Xeon®

Gold 6238L

Intel®

Xeon®

Gold 6238T

Intel®

Xeon®

Gold 6240

Intel®

Xeon®

Gold 6240L

Intel®

Xeon®

Gold 6240R

Intel®

Xeon®

Gold 6240Y

Intel®

Xeon®

Gold 6242

Intel®

Xeon®

Gold 6242R

Intel®

Xeon®

Gold 6244

Intel®

Xeon®

Gold 6246R

Intel®

Xeon®

Gold 6248

Intel®

Xeon®

Gold 6248R

Intel®

Xeon®

Gold 6250

Intel®

Xeon®

Gold 6250L

Intel®

Xeon®

Gold 6252

Intel®

Xeon®

Gold 6252N

Intel®

Xeon®

Gold 6254

Intel®

Xeon®

Gold 6256

Intel®

Xeon®

Gold 6258R

Intel®

Xeon®

Gold 6262V

Intel®

Xeon®

Gold Gold 5218

Intel®

Xeon®

Gold Gold 6238R

Intel®

Xeon®

Gold6246

Intel®

Xeon®

Goldv 6234

Intel®

Xeon®

Platinum 8253

Intel®

Xeon®

Platinum 8256

Intel®

Xeon®

Platinum 8260

Intel®

Xeon®

Platinum 8260L

Intel®

Xeon®

Platinum 8260Y

Intel®

Xeon®

Platinum 8268

Intel®

Xeon®

Platinum 8270

Intel®

Xeon®

Platinum 8276

Intel®

Xeon®

Platinum 8276L

Intel®

Xeon®

Platinum 8280

Intel®

Xeon®

Platinum 8280L

Intel®

Xeon®

Platinum 9221

Intel®

Xeon®

Platinum 9222

Intel®

Xeon®

Platinum 9242

Intel®

Xeon®

Platinum 9282

Intel®

Xeon®

Silver 4208

Intel®

Xeon®

Silver 4209T

Intel®

Xeon®

Silver 4210

Intel®

Xeon®

Silver 4210R

Intel®

Xeon®

Silver 4210T

Intel®

Xeon®

Silver 4214

Intel®

Xeon®

Silver 4214R

Intel®

Xeon®

Silver 4214Y

Intel®

Xeon®

Silver 4215

Intel®

Xeon®

Silver 4215R

Intel®

Xeon®

Silver 4216

Intel®

Xeon®

W-2223

Intel®

Xeon®

W-2225

Intel®

Xeon®

W-2235

Intel®

Xeon®

W-2245

Intel®

Xeon®

W-2255

Intel®

Xeon®

W-2265

Intel®

Xeon®

W-2275

Intel®

Xeon®

W-2295

Intel®

Xeon®

W-3223

Intel®

Xeon®

W-3225

Intel®

Xeon®

W-3235

Intel®

Xeon®

W-3245

Intel®

Xeon®

W-3245M

Intel®

Xeon®

W-3265

Intel®

Xeon®

W-3265M

Intel®

Xeon®

W-3275

Intel®

Xeon®

W-3275M

Intel®

Xeon®

W-10855M

Intel®

Xeon®

W-10885M

Intel®

Xeon®

W-1250

Intel®

Xeon®

W-1250E

Intel®

Xeon®

W-1250P

Intel®

Xeon®

W-1250TE

Intel®

Xeon®

W-1270

Intel®

Xeon®

W-1270E

Intel®

Xeon®

W-1270P

Intel®

Xeon®

W-1270TE

Intel®

Xeon®

W-1290

Intel®

Xeon®

W-1290E

Intel®

Xeon®

W-1290P

Intel®

Xeon®

W-1290T

Intel®

Xeon®

W-1290TE

Intel®

Xeon®

Gold 5315Y

Intel®

Xeon®

Gold 5317

Intel®

Xeon®

Gold 5318N

Intel®

Xeon®

Gold 5318S

Intel®

Xeon®

Gold 5320

Intel®

Xeon®

Gold 5320T

Intel®

Xeon®

Gold 6312U

Intel®

Xeon®

Gold 6314U

Intel®

Xeon®

Gold 6326

Intel®

Xeon®

Gold 6330

Intel®

Xeon®

Gold 6330N

Intel®

Xeon®

Gold 6334

Intel®

Xeon®

Gold 6336Y

Intel®

Xeon®

Gold 6338

Intel®

Xeon®

Gold 6338N

Intel®

Xeon®

Gold 6338T

Intel®

Xeon®

Gold 6342

Intel®

Xeon®

Gold 6346

Intel®

Xeon®

Gold 6348

Intel®

Xeon®

Gold 6354

Intel®

Xeon®

Gold Gold 5318Y

Intel®

Xeon®

Platinum 8351N

Intel®

Xeon®

Platinum 8352S

Intel®

Xeon®

Platinum 8352V

Intel®

Xeon®

Platinum 8352Y

Intel®

Xeon®

Platinum 8358

Intel®

Xeon®

Platinum 8358P

Intel®

Xeon®

Platinum 8360Y

Intel®

Xeon®

Platinum 8368

Intel®

Xeon®

Platinum 8368Q

Intel®

Xeon®

Platinum 8380

Intel®

Xeon®

Silver 4309Y

Intel®

Xeon®

Silver 4310

Intel®

Xeon®

Silver 4310T

Intel®

Xeon®

Silver 4314

Intel®

Xeon®

Silver 4316

 

 


پردازنده های AMD سازگار با ویندوز 11

لیست پردازنده های AMD پشتیبانی شده از ویندوز 11 با سری Ryzen 2000 شروع می شود که با شروع سال 2018 هنوز کاملاً جدید است اما متأسفانه مایکروسافت فکر نمی کند که ویندوز 11 باید با پردازنده های AMD قدیمی تر سازگار باشد.

در زیر لیستی از تمامی پردازنده های AMD سازگار با ویندوز 11 ارائه شده است.

 

 

برند

نسل یا خانواده

مدل

AMD

AMD

3015e

AMD

AMD

3020e

AMD

Athlon™

Gold 3150C

AMD

Athlon™

Gold 3150U

AMD

Athlon™

Silver 3050C

AMD

Athlon™

Silver 3050e

AMD

Athlon™

Silver 3050U

AMD

Athlon™

3000G

AMD

Athlon™

300GE

AMD

Athlon™

300U

AMD

Athlon™

320GE

AMD

Athlon™

Gold 3150G

AMD

Athlon™

Gold 3150GE

AMD

Athlon™

Silver 3050GE

AMD

EPYC™

7232P

AMD

EPYC™

7252

AMD

EPYC™

7262

AMD

EPYC™

7272

AMD

EPYC™

7282

AMD

EPYC™

7302

AMD

EPYC™

7302P

AMD

EPYC™

7352

AMD

EPYC™

7402

AMD

EPYC™

7402P

AMD

EPYC™

7452

AMD

EPYC™

7502

AMD

EPYC™

7502P

AMD

EPYC™

7532

AMD

EPYC™

7542

AMD

EPYC™

7552

AMD

EPYC™

7642

AMD

EPYC™

7662

AMD

EPYC™

7702

AMD

EPYC™

7702P

AMD

EPYC™

7742

AMD

EPYC™

7F32

AMD

EPYC™

7F52

AMD

EPYC™

7F72

AMD

EPYC™

7H12

AMD

EPYC™

72F3

AMD

EPYC™

7313

AMD

EPYC™

7313P

AMD

EPYC™

7343

AMD

EPYC™

73F3

AMD

EPYC™

7413

AMD

EPYC™

7443

AMD

EPYC™

7443P

AMD

EPYC™

7453

AMD

EPYC™

74F3

AMD

EPYC™

7513

AMD

EPYC™

7543

AMD

EPYC™

7543P

AMD

EPYC™

75F3

AMD

EPYC™

7643

AMD

EPYC™

7663

AMD

EPYC™

7713

AMD

EPYC™

7713P

AMD

EPYC™

7763

AMD

Ryzen™ 3

3250C

AMD

Ryzen™ 3

3250U

AMD

Ryzen™ 3

3200G with Radeon™ Vega 8 Graphics

AMD

Ryzen™ 3

3200GE

AMD

Ryzen™ 3

3200U

AMD

Ryzen™ 3

3350U

AMD

Ryzen™ 3

2300X

AMD

Ryzen™ 3

5300U

AMD

Ryzen™ 3

3100

AMD

Ryzen™ 3

3300U

AMD

Ryzen™ 3

4300G

AMD

Ryzen™ 3

4300GE

AMD

Ryzen™ 3

4300U

AMD

Ryzen™ 3

5400U

AMD

Ryzen™ 3 PRO

3200G

AMD

Ryzen™ 3 PRO

3200GE

AMD

Ryzen™ 3 PRO

3300U

AMD

Ryzen™ 3 PRO

4350G

AMD

Ryzen™ 3 PRO

4350GE

AMD

Ryzen™ 3 PRO

4450U

AMD

Ryzen™ 3 PRO

5450U

AMD

Ryzen™ 5

3400G with Radeon™ RX Vega 11 Graphics

AMD

Ryzen™ 5

3400GE

AMD

Ryzen™ 5

3450U

AMD

Ryzen™ 5

3500C

AMD

Ryzen™ 5

3500U

AMD

Ryzen™ 5

3550H

AMD

Ryzen™ 5

3580U Microsoft Surface® Edition

AMD

Ryzen™ 5

2500X

AMD

Ryzen™ 5

2600

AMD

Ryzen™ 5

2600E

AMD

Ryzen™ 5

2600X

AMD

Ryzen™ 5

5500U

AMD

Ryzen™ 5

3500 Processor

AMD

Ryzen™ 5

3600

AMD

Ryzen™ 5

3600X

AMD

Ryzen™ 5

3600XT

AMD

Ryzen™ 5

4600G

AMD

Ryzen™ 5

4500U

AMD

Ryzen™ 5

4600GE

AMD

Ryzen™ 5

4600H

AMD

Ryzen™ 5

4600U

AMD

Ryzen™ 5

5600H

AMD

Ryzen™ 5

5600HS

AMD

Ryzen™ 5

5600U

AMD

Ryzen™ 5

5600X

AMD

Ryzen™ 5 PRO

3400G

AMD

Ryzen™ 5 PRO

3400GE

AMD

Ryzen™ 5 PRO

3500U

AMD

Ryzen™ 5 PRO

2600

AMD

Ryzen™ 5 PRO

3600

AMD

Ryzen™ 5 PRO

4650G

AMD

Ryzen™ 5 PRO

4650GE

AMD

Ryzen™ 5 PRO

4650U

AMD

Ryzen™ 5 PRO

5650U

AMD

Ryzen™ 7

3700C

AMD

Ryzen™ 7

3700U

AMD

Ryzen™ 7

3750H

AMD

Ryzen™ 7

3780U Microsoft Surface® Edition

AMD

Ryzen™ 7

2700

AMD

Ryzen™ 7

2700E Processor

AMD

Ryzen™ 7

2700X

AMD

Ryzen™ 7

5700U

AMD

Ryzen™ 7

3700X

AMD

Ryzen™ 7

3800X

AMD

Ryzen™ 7

3800XT

AMD

Ryzen™ 7

4700G

AMD

Ryzen™ 7

4700GE

AMD

Ryzen™ 7

4700U

AMD

Ryzen™ 7

4800H

AMD

Ryzen™ 7

4800HS

AMD

Ryzen™ 7

4800U

AMD

Ryzen™ 7

5800H

AMD

Ryzen™ 7

5800HS

AMD

Ryzen™ 7

5800U

AMD

Ryzen™ 7

5800

AMD

Ryzen™ 7

5800X

AMD

Ryzen™ 7 PRO

3700U

AMD

Ryzen™ 7 PRO

2700

AMD

Ryzen™ 7 PRO

2700X

AMD

Ryzen™ 7 PRO

4750G

AMD

Ryzen™ 7 PRO

4750GE

AMD

Ryzen™ 7 PRO

4750U

AMD

Ryzen™ 7 PRO

5850U

AMD

Ryzen™ 9

3900 Processor

AMD

Ryzen™ 9

3900X

AMD

Ryzen™ 9

3900XT

AMD

Ryzen™ 9

3950X

AMD

Ryzen™ 9

4900H

AMD

Ryzen™ 9

4900HS

AMD

Ryzen™ 9

5900HS

AMD

Ryzen™ 9

5900HX

AMD

Ryzen™ 9

5980HS

AMD

Ryzen™ 9

5980HX

AMD

Ryzen™ 9

5900

AMD

Ryzen™ 9

5900X

AMD

Ryzen™ 9

5950X

AMD

Ryzen™ 9 PRO

3900

AMD

Ryzen™ Threadripper™

2920X

AMD

Ryzen™ Threadripper™

2950X

AMD

Ryzen™ Threadripper™

2970WX

AMD

Ryzen™ Threadripper™

2990WX

AMD

Ryzen™ Threadripper™

3960X

AMD

Ryzen™ Threadripper™

3970X

AMD

Ryzen™ Threadripper™

3990X

AMD

Ryzen™ Threadripper™ PRO

3945WX

AMD

Ryzen™ Threadripper™ PRO

3955WX

AMD

Ryzen™ Threadripper™ PRO

3975WX

     AMD     

         Ryzen™ Threadripper™ PRO     

3995WX

 

 


پردازنده های کوالکام سازگار با ویندوز 11

خوشبختانه ، برای Qualcomm ، تنها Snapdragon 835 با ویندوز 11 سازگار نیست و تمام پردازنده های SoC دیگر توسط ویندوز 11 کاملاً پشتیبانی می شوند.

در زیر لیستی از پردازنده های کوالکام سازگار با ویندوز 11 را مشاهده خواهید کرد.

 

 

برند

نسل یا خانواده

مدل

Qualcomm®

Snapdragon™

Snapdragon 850

Qualcomm®

Snapdragon™

Snapdragon 7c

Qualcomm®

Snapdragon™

Snapdragon 8c

Qualcomm®

Snapdragon™

Snapdragon 8cx

Qualcomm®

Snapdragon™

        Snapdragon 8cx (Gen2)         

Qualcomm®

Snapdragon™

Microsoft SQ1

    Qualcomm®   

     Snapdragon™     

Microsoft SQ2

 

نظر خود را بنویسید

نظرات کاربران