علت شناسایی نشدن کارت حافظه در دوربین، چیست؟


پاسخ ها

هنگامی که کارت حافظه توسط دوربین شناسایی نمی شود، آن را به کامپیوتر یا لپ تاپ و یا هر سیستم دیگر وصل کنید. اگر مموری کارت در رایانه هم شناسایی نشد، احتمالا اسلت رم دوربین معیوب است.

زود کمک

1400-11-12 11:20:30

پاسخ خود را بنویسید