علت اینکه کنسول بازی سی دی را نمی خواند، آیا می تواند مربوط به چشمی دستگاه باشد؟


پاسخ ها

 

بله، به احتمال زیاد آپتیک خراب است. یکی از مشکلات رایجی که در کنسول وجود دارد این است که هنگامی که سی دی بازی را درون دستگاه قرار می دهید، قادر به خواندن آن نبوده و سی دی را پس می زند این مسئله به دلیل وجود ایراد در سخت افزار یا مکانیک، ایراد در سیستم عامل کنسول یا آسیب دیدن دیسک های کنسول اتفاق می افتد.

زود کمک

1400-11-16 11:41:43

پاسخ خود را بنویسید