علت راه راه نشان دادن دوربین سلفی موبایل چیست؟


پاسخ ها

معمولا مشکل فلیکر در‌ دوربین یا راه راه نشان دادن دوربین موبایل زمانی اتفاق می افتد که منبع نور ثبت تصاویر فلورسنت باشد. از طرفی این مشکل در بیشتر موارد برای ثبت تصویر سوژه های در حال حرکت اتفاق می افتد. به همین دلیل برای افزایش کیفیت تصاویر ثبت شده باید از تابش نور پرتوهای فلورسنت جلوگیری کنید.

زود کمک

1400-12-11 09:45:16

پاسخ خود را بنویسید