علت خارج شدن PS4 در حین اجرای بازی، چیست؟


پاسخ ها

خارج شدن کنسول PS4 از بازی میتواند دلایل مختلفی داشته باشد، و تا زمانی که کنسول PS4 توسط تکنسین بررسی نشود نمی توان به طور قطع علت خارج شدن کنسول از بازی را بیان کرد. اما دلایل احتمالی خارج شدن PS4 در حین اجرای بازی عبارت اند از : 

•     مشکلات نرم افزاری
•     ایراد در سی پی یو
•     ایراد در هارد

زود کمک

1400-11-13 12:20:18

پاسخ خود را بنویسید