علت قطع و وصلی برق مانیتور در چیست؟


پاسخ ها

اگر پس از کلیک کردن دکمه پاور و روشن نمودن سیستم، تصویری در صفحه نمایش مشاهده نکردید، ابتدا از وصل بودن کابل تصویر به کیس و مانیتور اطمینان حاصل کنید. اگر کابل به کیس و مانیتور متصل بود، سالم بودن کابل تصویر را نیز بررسی کنید به این منظور کابل تصویر دیگری به کیس و مانیتور متصل کنید و بررسی کنید تصویر نمایش داده می شود یا خیر. اگر مجدد تصویر نمایش داده نشد مشکل از پاور مانیتور می باشد.

زود کمک

1400-11-10 10:03:35

پاسخ خود را بنویسید