چه شوینده ای برای ماشین ظرفشویی مناسب تر است؟


پاسخ ها

از بهترین مواد شوینده برای استفاده در ماشین ظرفشویی میتوان به :

  • برند فینیش ( finish ) به خصوص مدل کوانتوم 

  • برند فیری ( fairy )

  • اشاره کرد.

بیشتر بخوانید : ترفندهای کاربردی برای جرم گیری ماشین ظرفشویی

 

زود کمک

1401-03-09 14:03:58

پاسخ خود را بنویسید