در صورت خراب شدن دوربین سلفی گوشی، آیا قابل تعمیر است؟ یا باید تعویض شود؟


پاسخ ها

برای بررسی و تعمیر دوربین سلفی موبایل به شکل تخصصی، کافی است به یک مرکز تعمیراتی معتبر مراجعه کنید. این کار با این هدف انجام می شود که تکنسین بداند منشأ خرابی دوربین و مشکلات ایجاد شده در آن چیست. اگر مشکل نرم افزاری و مربوط به تنظیمات و … باشد، نیاز به دستکاری ماژول دوربین نیست. اما در صورتی که لنز یا دیگر اجزای دوربین آسیب فیزیکی دیده باشند، باید جهت تعمیر موبایل، ماژول را تعمیر و یا تعویض کرد.

این مقاله ی کاربردی را از دست ندهید: ویدیو آموزشی تعویض دوربین گوشی

زود کمک

1400-12-15 15:14:23

پاسخ خود را بنویسید