چگونه چند صفحه را در یک برگه A4 در نرم افزار Word پرینت بگیریم؟


پاسخ ها

برای پرینت گرفتن چند صفحه از فایل Word خود مسیر زیر را دنبال نمایید: 

مشاوره آنلاین زودکمک

  • برنامه Word را اجرا کنید.

  • چک کنید اندازه برگه بر روی A4 تنظیم شده باشد که جهت بررسی و تغییرسایز باید از بخش Page Layout گزینه Size را روی A4 قرار دهید.

  • بر روی سربرگ File کلیک کنید.

  • از منوی نمایش داده شده روی گزینه Print کلیک کنید.

  • اکنون از انتهای صفحه روی گزینه Page Per Sheet کلیک کنید.

  • سپس می‌توانید تعیین کنید که در هر برگه A4 چند صفحه از سند ما چاپ شود.

  • در انتها با کلیک بر روی گزینه Print می‌توانید از سند خود چاپ بگیرید.

بیشتر بخوانید: نحوه پرینت گرفتن پشت و رو

پرینت گرفتن چند صفخه در یک برگه A4

زود کمک

1401-09-09 16:09:17

پاسخ خود را بنویسید