مقداری شن زیر شیشه لنز دوربین گیر کرده است، برای رفع مشکل چه باید کرد؟


پاسخ ها

یکی از مواردی که تاثیر بسیار زیادی در کیفیت عکس می گذارد، تمیزی لنز و فیلتر دوربین شما است. جهت رفع گرد و خاک داخل لنز دوربین، لنز باید باز و سرویس شود.

وسایل لازم برای تمیز کردن گرد و خاک داخل لنز دوربین :

  • دمنده هوا 
  • استفاده از دستمال های میکروفایبر، این دستمال ها در کیف های عکاسی وجود دارند.
  • مایع تمیز کننده مخصوص پاک کننده دوربین

زود کمک

1400-11-12 10:10:18

پاسخ خود را بنویسید