در حین فیلم برداری، فیلم ها فریم فریم ذخیره می شوند، علت چیست؟


پاسخ ها

فیلم چیزی نیست جز تعدادی تصویر متوالی. وقتی از موردی فیلم می‌گیرید در واقع به طور متوالی از آن عکس گرفته می‌شود و در پایان با کنار هم قرار گرفتن این تصاویر (فریم‌ها)، ویدیو ساخته می‌شود. فریم‌ریت، سرعت نمایش فریم‌ها در ثانیه است. ۲۴ فریم در ثانیه یعنی هر ثانیه ۲۴ عکس گرفته شود.  احتمالا سرعت ذخیره شدن فیلم روی مموری بیشتر از سرعت مموری کارت است که باعث فریم فریم شدن فیلم می شود.

بیشتر بخوانید: نحوه فرمت کردن کارت حافظه دوربین

زود کمک

1400-11-12 10:41:10

پاسخ خود را بنویسید