علت تصویر ندادن دی وی دی پلیر چیست؟


پاسخ ها

دلایل مختلفی میتواند باعث تصویر ندادن دی وی دی پلیر شود. اگر با تصویر ندادن دی وی دی پلیر مواجه شدید ابتدا باید مشخص کنید که دستگاه خراب شده است یا اینکه مشکل از دی وی دی پلیر نیست :
1) ابتدا دقت کنید که تلویزیون را در حالت ورودی صحیح قرار دهید.
2) از سالم بودن کابل انتقال سیگنال تصویر مطمئن شوید. مطمئن شوید که دی وی دی پلیر شما اطلاعات و محتوای دیسک را خوانده و خروجی تصویر دارید.
3)در حالت بدون دیسک باید لوگوی دی وی دی پلیر روی تلویزیون نمایش داده شود.

اگر با انجام صحیح همه این اقدامات باز هم دی وی دی پلیر شما تصویر ندارد ممکن است ایراد از
•   خرابی آیسی تصویر
•   خرابی سوکت تصویر 
باشد.

زود کمک

1400-11-10 16:32:58

پاسخ خود را بنویسید