علت عدم تغییر مود اسپلیت چه می تواند باشد؟


پاسخ ها

برندهای کولر گازی بسیار زیاد هستند که هر یک چندین مدل کولر گازی مختلف نیز دارند. به همین دلیل تنوع بالایی از ریموت کنترل کولر گازی وجود دارد. برای نحوه استفاده از هر کدام و تغییر مود، باید به دفترچه راهنما مراجعه شود. غیر از این مشکل فنی بوده و باید کولر گازی توسط تکنسین بررسی شود.

زود کمک

1400-11-25 15:43:41

پاسخ خود را بنویسید